دپارتمان بورس جهاد دانشگاهی تربیت مدرس در ترم جاری میزبان استاد حامد قاضی مرادی در دوره جامع آموزش تابلو خوانی (با رویکرد شناسایی سهام برتر) خواهد بود.
بخشی از رزومه استاد حامد قاضی مرادی:
🔸کارشناس ارشد مالی دانشگاه تهران
🔸مدیر صندوق اندیشه زرین پاسارگاد
🔸مدیر آموزش، تحقیق و توسعه کارگزاری بانک پاسارگاد
🔸مدیر سرمایه گذاری خارجی، توسعه و آموزش پاسارگاد
🔸مشاور و مدیر عامل، مدیر مارکتینگ و آموزش اقتصاد بیدار